Arta redactării lucrărilor de diplomă (lucrări de licență, disertații master, teze de doctorat, lucrări de grad didactic)

Cine oare nu știe deja cât de mare importantă este acordată, în cadrul mediului academic românesc, originalitătii, originalitate ce trebuie să caracterizeze integral fiecare lucrare de licenta, indiferent de care este tipul acesteia (lucrare de licentă, disertație master, lucrare de grad