Marea majoritate a celor care au absolvit cursurile unei facultăți din România (indiferent de tipul sau de specializarea acesteia) recunosc deseeori că noțiunile ce sunt abordate în domeniu pe perioadă anilor de studiu sunt nu doar interesante ci și complexe.

Și dacă examenele semestriale sau cele de an pot fi uneori trecute cu destul de multă ușurință, nu același lucru se poate spune și despre examenul de licență ( respectiv examenul master ) unde ponderea este deținută de lucrarea de diplomă, respectiv de calitatea aceasteia ( dar și de modul în care reușești să o susti/prezinți în față comisiei de examinare ).
Cum trebuie să fie lucrarea de licenta pentru că această să obțină un punctaj cât mai mare din partea tuturor membrilor comisiei de evaluare ?

În primul rând continul lucrării de licență ( respectiv al lucrării de master ) trebuie să fie 100 % original, fără a include nici un fel de elemente ce pot fi considerate drept plagiat

Citarea tuturor surselor bibliografice menționate pe cuprinsul lucrării de diplomă ( lucrare de licență, disertație master ) trebuie să fie realizată cât mai corect, în acest fel evitându-se o eventuală suspiciune de plagiat

Arar lucrarea de licență cât și lucrarea de master trebuie să fie realizate la un înalt nivel academic

Studiul de caz ( respectiv cercetarea științifică ) trebuie să atingă toate cerințele impuse

Capitolele lucrării de licență ( disertație master ) să aibă o cursivitate logică, cu titluri atent alese, reprezentative

Pentru toate imaginile și tabelele ce sunt incluse în cadrul lucrării de diplomă și care sunt preluate din diversele surse bibliografice ce au fost consultate se va face citarea corectă, în conformitate cu cerințele cadrului didactic îndrumător

Atât introducerea unei lucrări de licență ( disertație master ) cât și concluziile acesteia trebuie să fie concludente, semnificative și să respecte toate normele de elaborare în domeniu

Continul lucrarii de licenta trebuie sa fie 100 % original