Care sunt principalele deosebiri dintre o lucrare de licență – diplomă realizată personal de către un absolvent al unei instituții de invătămant superior și o lucrare de licență ce este documentată și ulterior concepută de către un profesionist în domeniu?

Lăsand la o parte calitatea conținutului academic (specifică în astfel de cazuri), calitate ce poate avea serioase lipsuri în primul caz, pot fi cu usurintă evidențiate următoarele aspecte:lucrare de licență

– Nivelul cunoștințelor, că și cel al informațiilor ce sunt înglobate în cadrul conținutului lucrărilor de licență

– Volumul surselor bibliografice ce stau la bază documentării

– Corectitudinea modului de citare al tuturor surselor bibliografice

– Modul de exprimare și cursivitatea textului în cadrul capitolelor și al subcapitolelor

– Formularea introducerii, a argumentului, că și modul de formulare a concluziilor, respectiv a diverselor propuneri ce se pot desprinde pe bază cercetărilor ce au fost realizate în cadrul documentării pentru respectivă lucrare de diplomă, indiferent de care ar fi tipul acesteia

– Evidențierea elementelor de noutate, de inedit în cadrul conținutului academic

– Sublinierea aspectelor de impact în domeniul ales, avându-se în vedere respectivă temă aleasă pentru lucrarea de licență, etc

Având în vedere toate aceste aspecte, mai sus menționate, se înțelege de la șine de ce întotdeauna o lucrare de licență sau diplomă, realizată de către un profesionist în domeniu, reușește să capteze mai ușor și cu mult mai bine interesul tuturor membrilor unei comisii de examinare.

Conținutul academic in lucrarea de licenta comandata