Va întrebați oare de ce o lucrare de licență trebuie să fie cât mai completă ? Sau de ce e important că o lucrare de diplomă trebuie să fie cât mai corectă ?

Pentru că, în față comisiei de evaluare pentru examenul de absolvire, aceste lucrări de licență reflectă valoarea cunoștiințelor pe care le-ați acumulat pe parcursul anilor de studiu, în funcție de modul de percepție de către membrii comisiei realizându-se și notarea.

În general, în cadrul facultăților din România, atât examenul de absolvire cât și examenul de licență implică două probe, resposabilitatea pentru organizarea și desfășurarea acestora revenindu-le comisiilor desemnate, în colaborare cu conducerea facultății / universității absolvite de către candidat.

În cadrul primei probe, membrii comisiei urmăresc evaluarea cât mai corectă a cunoștiințelor dobândite de către absolvent pe perioadă anilor de studiu, fiind vizate atât cunoștințele de specialitate, cât și cunoștințele de bază, fundamentale. Această probă poate fi susținută în scris, oral sau că probă practică, alegerea gfiind la latitudinea comisiei fiecărei facultăți.

Cea de a două probă (considerată deseori cea mai dificilă) constă în prezentarea lucrării de licență realizate de către candidat și susținerea publică a acesteia.

De ce lucrarea de diplomă trebuie să fie una perfectă ?

Pentru că din comisia de examen fac întotdeauna parte mai multe cadre didactice cu experiență semnificativă în domeniul studiat (ei având titluri științifice și grade didactice de profesori, conferențiari ori șefi de lucrări), președintele acesteia având grad de profesor sau de conferențiar
Membrii comisiei sunt specialiști în cadrul domeniului inclus în programul de studiu al absolventului, ei putând proveni și din alte universități (din România sau din străinătate)

Nu va prezentați în față comisiei cu o lucrare de licență slab concepută sau fără că această să întrunească toate cerințele impuse ! O impresie proastă în față comisiei de evaluare se va reflectă cu siguranță în notă finală pe care o veți obține !

De ce e important ca o lucrare de licenta trebuie sa fie cat mai corecta?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *