S-au dus vremurile în care o asistentă medicală știa să îi acorde pacientului toate îngrijirile medicale de care acesta avea nevoie, la recomandarea și uneori sub supravegherea strictă a medicului! În ultimii ani, tot mai mulți absolvenți de bacalaureat au ales să urmeaze cursurile facultăților de medicină din România, ce au implementat și specializarea Asistentă medicală.

În ciudă faptului că absolventul / absolventă va avea la finalul studiilor universitare statutul de asistent medical, acesta (respectiv această) dobândește o diplomă universitară, recunoscută atât în țara cât și în străinătate.

La fel că și în restul facultăților și universităților, și în cazul studenților care urmează cursurile facultății de medicină, specializarea Asistentă medicală, examenul final constă, printre altele, din realizarea și prezentarea în față comisiei de examinare a unei lucrări de licență, lucrare ce vizează în principal complexul domeniu al îngrijirilor medicale oferite pacienților ce prezintă diverse afecțiuni.

Și nu de puține ori profesorii coordonatori lasă la latitudinea absolventului alegerea temei pentru lucrarea de licență, o alegere ce se poate dovedi uneori destul de dificilă.
Lucrare de licenta Ingrijirea pacientului diagnosticat cu 

Lucrare de licenta – tema Ingrijirea pacientului