Redactorii nostri iti garanteaza calitatea lucrarii la comanda, indiferent de tipul acesteia!

Anexele, figurile și tabelele reușesc să completeze, prin detaliile pe care le adaugă lucrării, valoarea acesteia, intergind ideile expuse în cadrul textului.

Prin intermediul unei anexe, a unui tabel ori a unei imagini se pot explică în amănunt anumite aspect ori se pot oferi informații suplimentare legate de un rezultat ori de o interpretare teoretică sau metodică.

De cele mai multe ori, anexele, tabelele și imaginile reprezintă un punct forte pentru lucrarea de licență, lucrarea de disertație, lucrarea de grad ori lucrarea de doctorat, cu condiția ca acestea să fie correct realizate și semnalate în text.

Cunoaștem toate regulile aplicabile anexelor în cadrul unei lucrări, indiferent că acestea reprezinta:
-Anumite instrumente de cercetare
-Diverse teste
-Chestionare felurite
-Interviuri
-Fișe de post, fișe psihopedagogice, fișe colective sau fișe de lucru

Fiind considerate instrumente auxiliare în elaborarea unei lucrări, anexele au locul bine stabilit în cadrul acesteia, respectiv după bibliografie. Dacă profesorul coordonator impune acest lucru, o lista cu anexele și denumirea acestora poate fi introdusă la începutul lucrării.

Și tabelele au un rol important în cadrul unei lucrări de licență, de doctorat, de master ori a unei lucrări de grad, prin intermediul acestora reușindu-se o prezentare mai sistematică a rezultatelor obținute pe parcursul cercetării/studiului.

Tabelele reușesc să îi ofere cititorului o cantitate foarte mare de informații, sintetizate însă, în acest fel lucrarea generală fiind mai ușor de redactat, dar și de citit.

De cele mai multe ori tabelele conțin informații de natură numerică, la redactare avându-se în vedere referință acestora în text, cat și numerotarea lor, în ordinea referințelor.

Redactorii nostri va garantează că, în cadrul lucrărilor la comandă pe care le execută, nu vor prezența informații similar și în cadrul textului, și în tabele, iar la reproducerea tabelelor dintr-o altă publicație se va avea întodeauna în vedere citarea sursei respective.

De asemenea, toate tabelele realizate au câte un titlu caracteristic, conținutul acestora fiind redat sumar într-un text scurt.

Și figurile au un rol important în arhitectură unei lucrări la comandă, acestea putând fi, în funcție de situație, diverse scheme, imagini sau reprezentări grafice. De asemenea, figurile sunt numerotate în cadrul unei lucrări la comandă, numerotarea făcându-se tot în ordinea apariției în text, cu referință la acestea cel puțin o dată.

Figurile preluate din diverse surse bibliografice sunt însoțite întotdeauna de citarea aferentă, în acest fel evitându-se orice probabilitate de plagiat.

Scapa de grija detaliilor care deseori fac diferenta