Ce este o lucrare de grad ?

lucrare de grad este o lucrare metodico-științifică ce are rolul de a scoate în evidența capacitatea autorului de evaluare, că și de valorificare, a întregii experiențe didactice pe care a dobândit-o în procesul de predare, la catedra. În plus, această lucrare evidențiază și abilitatea cadrului didactic de a realiză investigații în domeniul ales, prin folosirea adecvată a metodologiei de cercetare științifică și pedagogică.

Principalul obiectiv al unei lucrări metodico-științifice (lucrare de grad) constă în sublinierea capacității profesorului ce are în vedere obținerea gradului didactic de a elabora și ulterior de a prezența o lucrare la un nivel academic.
Lucrarea de grad are întotdeauna o semnificație științifică, ea fiind elaborată numai pe bază unor metode specifice de psihopedagogie și de didactică specialității (respectiv a metodicii).

De asemenea, o lucrare metodico-științifică trebuie să redea, pe parcursul cuprinsului sau, diverse contribuții proprii ale cadrului didactic în cadrul procesului de perfecționare a activității specifice, instructiv-educative.

lucrare de grad include și cercetările realizate de-a lungul anilor de către cadrul didactic în procesul educației, cu evidențierea tehnicilor de lucru inovative în procesul de învățământ desfășurat cu elevii.

Nu în ultimul rând, în cadrul unei lucrări de grad sunt menționate și experiențele proprii ale cadrului didactic, ale căror rezultate în procesul complex al formării elevilor au fost unele deosebite.

O lucrare de grad este o lucrare metodico-stiintifica