Lucrare / teza de doctorat – redactare stiintifica de top.

Tezele de doctorat redactate de echipa noastra de specialisti de top se remarcă prin valoarea deosebită a conținutului, ele prezentând un interes științific ridicat pentru comisia de evaluare, în paralel cu reflectarea unui nivel de redactare științifică deosebit.

Comandă acum o lucrare de doctorat și în cel mai scurt timp vom începe redactarea tezei de care ai nevoie! Indiferent de tema aleasă sau de domeniul de interes,vom da valoare și originalitate tuturor tezelor de doctorat!

Toate tezele de doctorat elaborate de echipa noastra sunt concepute special pentru a reflectă diverse contribuții originale, cu un grad de complexitate variabil, partea generală a lucrărilor de doctorat dovedind ideală înțelegere și folosire a ideilor percepute din vastă bibliografie studiată.

Lucrarea de doctorat reprezintă o lucrare scrisă ce evidențiază capacitatea doctorandului de a trata din punct de vedere științific un anumit subiect de cercetare ales.

O teza de doctorat ideală trebuie să:
– Scoată în evidență capacitatea deosebită a doctorandului de extrage cele mai bune idei din întreagă bibliografie consultată;
– Pună un accent deosebit pe metodele de cercetare alese;
– Atingă și realizeze toate obiectivele urmărite, cu succedarea logică a acestora pe parcursul lucrării;
– Prezinte diverse concluzii pertinente, bazate pe argumente solide;
– Scoată în evidență diverse soluții teoretice identificate de doctorand.

Echipa redacțională a www.lucrare-licenta.ro are o experiență semnificativă în elaborarea și redactarea lucrărilor de doctorat în diverse domenii, cu respectarea strictă a tuturor indicațiilor primite din partea doctorandului.

Structura generală a tezelor de doctorat concepute original de Ghost Writers, la prețuri fără concurență, include:
— O dimensiune variabilă a volumului lucrării de doctorat, numărul paginilor aferente acesteia depinzând atât de tema aleasă și de domeniu, cât și de specificațiile primite din partea doctorandului

— Introducerea – Este în general realizată pe parcusul a 15-20 de pagini, în care se tratează diverse aspecte vizând motivația alegerii temei tezei de doctorat, elementele de noutate ale acesteia și importantă ei, delimitarea temei în cadrul contextului cercetării științifice, dar și prezentarea unor rezultate anterioare cercetărilor regăsite în cadrul temei alese de către doctorand. Tot în cadrul introducerii echipa redacțională a Ghost Writers formulează și ipotezele de cercetare alese în cadrul lucrării de doctorat, cu enumerarea obiectivelor principale ce sunt avute în vedere, în paralel cu prezentarea rezultatelor scontate și a metodologiei alese pentru cercetarea. De asemenea, se are în vedere și realizarea unei justificări pentru metodele de cercetare alese, cu indicarea exactă a limitelor cercetărilor ce au fost realizate.

— Fundamentarea de tip teoretic – reprezintă aproximativ o treime din volumul total al tezei de doctorat, în cadrul acesteia avându-se în vedere evidențierea diverselor rezultate ce au fost obținute de-a lungul timpului în cadrul cercetărilor anterioare, similare celor realizate de către doctorand. Fundamentarea de tip teoretic include prezentarea tuturor modelelor teoretice avute în vedere, toate metodele ce au fost utilizate pe parcursul cercetării, dar și tehnicile folosite de doctorand și criteriile pe care acesta le-a adoptat, toate fiind prezentate într-un mod succint, logic

— Dezvoltarea de natură teoretică a lucrării (reprezintă aproximativ 65% din volumul total al tezei de doctorat) – urmărește scoaterea în evidență a capacității doctorandului de a utiliza într-un mod cât mai original toate rezultatele obținute pe parcursul cercetării și elaborarea unor idei proprii, de impact asupra domeniului vizat. Dezvoltarea teoretică poate fi realizată prin intermediul diverselor cercetări operaționale, a studiilor de caz ori a modelelor specifice.

— Concluziile și propunerile lucrării de doctorat – includ prezentarea logică și atent structuata a tuturor rezultatelor ce au fost obținute pe perioada cercetării, cu implicațiile acestora asupra obiectivelor urmărite în cadrul tezei. Concluziile, ce sunt întotdeauna însoțite de o argumentare solidă, sunt prezentate într-o succesiune cât mai logică, fiind scoase în evidență toate aspectele de originalitate ale lucrării, dar și avantajele soluțiilor și a propunerilor enunțate. De asemenea se urmărește și o creionare a unor potențiale alte direcții de cercetare ulterioară, pe tema aleasă pentru teza de doctorat.

— Capitolele și subcapitolele lucrării de doctorat (sunt de asemenea în număr variabil, în funcție de tema aleasă și de solicitarea clientului-doctorand) – Pe parcursul acestora se urmărește o ordine logică a ideilor de expunere, prelucrarea de ordin cât mai critic a întregii bibliografii studiate, că și prezentarea, reliefarea și interpretarea datelor obținute în urmă cercetării, cu punerea în evidență a originalității lucrării